2022. október. 6. csütörtök - Renáta napja van
Banner
Banner
Banner
Módosult a tartozások elévülési ideje

Módosult a tartozások elévülési ideje

2019. január 25. 11:15

Mi történik, ha már a hírközlési vagy közüzemi szolgáltatóval régen megszűnt a szolgáltatói szerződésünk és több év múlva jelentkezik egy behajtó cég azzal, hogy jelentős összegű számlatartozást fizessünk meg részére. Jogos lehet-e az ilyen követelés? Az elévülés általános időtartama öt év, de van, amely ettől eltér: ilyen például a gáz- vagy áramszolgáltatás esete.

Több alkalommal adtak be olyan kérelmet a fogíasztók a Budapesti Békéltető Testület (BBT) eljárása során, melyben azt kérik, hogy törölje a behajtó cég a tartozásukat, mivel erről a korábbi szolgáltató nem küldött semmilyen felszólítást vagy értesítést.
 
Egyik esetben a panaszos mobilinternetre kötött szerződést a hírközlési szolgáltatóval, majd mivel a korábbi címéről már elköltözött, ezért nem kapta meg a szolgáltató által küldött felszólítást egy állítólagos számlatartozásról. Három év eltelte után – a szolgáltató által engedményezett és költségekkel együtt most már tetemes mértékű tartozásról – egy behajtó cég küldött a fogyasztó részére felszólítást, és egyezségként felajánlotta a hathavi részletfizetést. A fogyasztó a békéltető testületi eljárásban vitatta, hogy tartozása lenne és kérte annak kimutatását. Hivatkozott arra, hogy három éven keresztül egyszer sem szólította fel őt a szolgáltató, tehát a követelés vele szemben már elévült. 

Egy másik ügyfél a vidéki ingatlanának áramtartozásáról kapott értesítést a követeléskezelő cégtől akkor, amikor az ingatlanát már régen eladta. A tartozása még 2015 előtt keletkezett és az eljárásban vitatta azt. Mindkét esetben a békéltető testületi eljárásban a meghallgatáson egyezség született és a tartozásokat törölték, mivel a vállalkozások elévülési időn belül nem küldtek felszólítást és az eljárásban a követelések elévülésére a fogyasztók hivatkoztak.

Ha fizettünk, nem kérjhetjük vissza

Sokszor a szolgáltatók a fogyasztói szerződésből keletezett pénztartozásokat engedményezik követelést kezelő cégekre, melyről vagy a szolgáltató vagy a követeléskezelő egyidejűleg az ügyfelet is értesíti. Ezt követően a fogyasztó már csak az engedményessel szemben tud hivatkozni a tartozása esetleges elévülésére. Ha a követeléskezelő vállalkozás nem tudja tértivevénnyel vagy más egyéb módon igazolni, hogy az elévülési időn belül küldött felszólítást a fogyasztó részére, akkor a tartozás később bírósági úton már nem érvényesíthető vele szemben.

A BBT közölte, az elévülés, az időmúlás azon jogkövetkezménye, mely megszünteti a pénztartozás bírósági úton történő érvényesíthetőségét. Arra azonban, hogy a pénztartozás már elévült annak a fogyasztónak kell hivatkoznia, akinek az érdekében áll, illetve amennyiben az elévült követelést a fogyasztó utóbb teljesíti, úgy azt már nem követelheti vissza.

A pénzkövetelések általában öt év alatt évülnek el. Az elévülést azonban megszakítja, ha a pénztartozást a fogyasztó elismeri vagy annak részletfizetésében megállapodik, arról  felszólítást vesz át vagy a követelést fizetési meghagyásos illetve bírósági eljárásban vele szemben érvényesítik.

Eltérő elévülési szabályok

Az általános ötéves elévüléstől vannak eltérő elévülési szabályok egyes speciális fogyasztói szerződésekben. Az elektronikus hírközlési szerződésekből eredő polgári jogi igények egy év alatt évülnek el, melyet a fizetési késedelem vagy a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. A jogosulatlan útdíjhasználatból illetve a parkolási pótdíjakból eredő tartozások szintén egy év alatt évülnek el. A víz- és csatornadíjból vagy a szemétdíjból eredő tartozások elévülési ideje öt év. Tavaly decemberében pedig módosult a gáz- vagy áramszolgáltatással kapcsolatban keletkezett tartozások elévülési ideje három évre.
 
A BBT tanácsai 

  • Minden esetben kérjenek a szolgáltatótól vagy a behajtással megbízott követeléskezelő vállalkozástól egy részletes kimutatást a pénztartozás keletkezési idejéről és pontos összegéről.
  • Kérjék a postai értesítőt arról, hogy a tartozásról szóló felszólítást számukra kézbesítették. A postai kézbesítésnél itt is érvényesülnek kézbesítési vélelem szabályai, tehát ha a hivatalos iratot nem veszik át és az „nem kereste” jelzéssel megy vissza a feladónak, akkor a 2. meghiúsult kézbesítést követő 5. munkanapon azt kézbesítettnek kell tekinteni.
  • Addig ne kössenek a pénztartozás kifizetésére részletfizetési vagy egyéb egyezségi megállapodást a vállalkozással, amíg nem győződnek meg arról, hogy a tartozásuk valóban fennáll vagy már elévült.
  • Ha valószínűsíthető, hogy a tartozás esedékessége és annak követelése közötti sok idő telt el, hivatkozzanak arra, hogy a tartozásuk már elévült. 
  • Ha a fogyasztó pénztartozását már engedményezték, akkor a pénzkövetelések törlése iránti kérelemmel már csak a jogutóddal, azaz az behajtóval szemben lehet fordulni.
  • Ha a fogyasztó vitáját nem tudja a vállalkozással közvetlenül rendezni, akkor forduljon a Budapesti Békéltető Testülethez, vegye igénybe az ingyenes, gyors eljárást akár már mobilapplikáción keresztül is.

    Pr7
    Forrás: BBT

Partneroldalak